سفری زیبا با دیبا724


مسیرهای پیشنهادی

لطفا منتظر بمانید

قوانین کنسلی بلیط پروازهای داخلی

توجه: ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود.  بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، 5 دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت، مسوولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه کنسلی را بر عهده مسافر میباشد.